Hem Våra Tjänster Kvalitet Kontakt

Ring för att boka ditt besök.

0771 - 416 417

Vi har tidvis mycket att göra så ring gärna innan och boka ditt besök.

Dina papper ska vara inne senast den 15:e månaden efter.

Kontoutdrag, pg/bg utskrifter, leverantörsfakturor, kundfakturor, kvitton, kassautslag, lönebesked, skattekontoutdrag.

Showdown i Dieselverkstan

Phasellus eget est. Phasellus id arcu. Fusce velit augue, congue a. Sed neque mi, sodales sit amet, faucibus vitae.

Viktiga datum 2015 

November

·  2 november


Förenklad fastighetstaxering
Fastighetsdeklaration till förenklad fastighetstaxering 2016 av hyreshus och ägarlägenheter ska vara lämnad. Använd helst e-tjänsten Fastighetsdeklaration hyreshus för hyreshusenheterna. Om du använder pappersblanketten, skicka den till Skatteverkets inläsningscentral (postadressen står på blanketten).

E-tjänsten Fastighetsdeklaration hyreshus 

Pappersdeklaration för juridiska personer
Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer som har något av följande beskattningsår:

1 februari 2014–31 januari 2015

1 mars 2014–28 februari 2015

1 april 2014–31 mars 2015

1 maj 2014–30 april 2015

 

·  3 november


Extra skatteinbetalning
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:

1 juni 2014–31 maj 2015

1 juli 2014–30 juni 2015

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 november.

·  12 november


Underskott av slutlig skatt
Sista dag att betala underskott av slutlig skatt om ditt företag fick sitt slutskattebesked i augusti. Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag. Debiterad  F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

momsen för juli–september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)

momsen för september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)

momsen för februari 2014–januari 2015, mars 2014–februari 2015, april 2014–mars 2015 eller maj 2014–april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar momsen helårsvis, har något av dessa beskattningsår och inte bedriver EU-handel)

arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto

en momsdeklaration för juli–september 2015 ha kommit in till Skatteverket (gäller företag som har tremånadersmoms)

en momsdeklaration för september 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)

en arbetsgivardeklaration för oktober 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.Omsättning mindre än 1 miljon kronor utan EU-handel
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon, redovisar momsen en gång per år och inte bedriver EU-handel ska

momsen för räkenskapsår som slutar den 31 januari 2015, 28 februari 2015, 31 mars 2015 eller 30 april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto

en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 januari 2015, 28 februari 2015, 31 mars 2015 eller 30 april 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – momsdeklaration på papper
Om ditt företag

har en årsomsättning på högst 1 miljon

redovisar momsen en gång per år

inte bedriver EU-handel

lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

31 januari 2014

28 februari 2014

31 mars 2014

30 april 2014

vara bokförd på Skatteverkets konto

en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

 

·  20 november


En periodisk sammanställning för oktober 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 

·  25 november


En periodisk sammanställning för oktober 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 

·  26 november


Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska  

momsen för oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto

moms- och arbetsgivardeklarationer för oktober 2015 ha kommit in till Skatteverket. 

Helårsredovisning moms, EU-handel
Om ditt företag

har en årsomsättning på högst 1 miljon

redovisar momsen en gång per år

bedriver EU-handel

ska

momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto

en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 september 2015.


 

December

·  1 december


Preliminär inkomstdeklaration
Sista dagen att skicka in en preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2016 i vissa fall. Inkomstdeklarationen elektroniskt
Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

1 februari 2014–31 januari 2015

1 mars 2014–28 februari 2015

1 april 2014–31 mars 2015

1 maj 2014–30 april 2015

 

·  9 december


Är din deklaration färdiggranskad betalas skattepengarna ut den 9–11 december till dig som har bokslutsdatum den 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 år 2014 och har anmält konto.

·  14 december


Skattepengar Är deklarationen färdiggranskad betalas skattepengarna ut via ett utbetalningskort den 14–18 december till dig som har bokslutsdatum den 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 år 2014 och inte anmält konto. Endast belopp på 2 000 kr eller mer betalas ut automatiskt.Skatt att betala Om du fick ditt slutskattebesked i september och har skatt att betala ska pengarna finnas på Skatteverkets konto.Slutskattebesked Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dem som inte fått detta tidigare.Debiterad  F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

momsen för oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)

arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto

en momsdeklaration för oktober 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)

en arbetsgivardeklaration för november 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – elektronisk momsdeklaration
Om ditt företag

har en årsomsättning på högst 1 miljon

redovisar momsen en gång per år

inte bedriver EU-handel

lämnar elektronisk momsdeklaration

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

31 januari 2015

28 februari 2015

31 mars 2015

30 april 2015

vara bokförd på Skatteverkets konto

en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

 

·  15 december


Pappersdeklaration
Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med något av följande räkenskapsår:

1 juni 2014–31 maj 2015

1 juli 2014–30 juni 2015 

 

·  21 december


En periodisk sammanställning för november 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

·  28 december


Periodisk sammanställning
En periodisk sammanställning för november 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten. Omsättning mindre än 1 miljon kronor med EU-handel
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon, redovisar momsen en gång per år och bedriver EU-handel ska

momsen för räkenskapsår som slutar den 31 oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto

en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 oktober 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning mindre än 1 miljon kronor utan EU-handel
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon, redovisar momsen en gång per år och inte bedriver EU-handel ska

momsen för räkenskapsår som slutar den 31 maj 2015 eller 30 juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto

en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 maj 2015 eller 30 juni 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms, EU-handel
Om ditt företag

har en årsomsättning på högst 1 miljon

redovisar momsen en gång per år

bedriver EU-handel

ska

momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto

en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 oktober 2015.Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – momsdeklaration på papper
Om ditt företag

har en årsomsättning på högst 1 miljon

redovisar momsen en gång per år

inte bedriver EU-handel

lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

31 maj 2015

30 juni 2015

vara bokförd på Skatteverkets konto

en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska  

momsen för november 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto

moms- och arbetsgivardeklarationer för november 2014 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

momsen för juni 2014–maj 2015 eller juli 2014–juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar momsen helårsvis, har något av dessa beskattningsår och inte bedriver EU-handel)

 

Nyhetsflöde

2016-05-13 Dags att lämna in papper

Alla papper för April skall nu lämnas in

 

2016-05-02 Fullt

Vi tar tyvärr inte in några fler

deklarationskunder nu.

Välkommen in tidigare nästa år.

 

2016-03-01 Vi välkomnar Bodil till oss!

 

 

2016-01-01 Helenas Telefontider

Helena har endast telefontid mellan

kl 10:00-11:00 & 15:00-17:00

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss